Bezpečnostní audity a analýzy

Jak jste na tom s bezpečností vašich technologií? 

Pro naše klienty jsme schopni se zaměřit nezávisle, objektivně, i formou poradenské činnost na zdokonalování procesů v organizaci.

Interní audit

Pomůžeme vám, všem vašim týmům a pracovníkům, plnit cíle co nejefektivněji, vyvarovat se rizik a ztrát, zhodnotit stávající stav a vše nevyhovující zlepšit. začít psát.

Audit kybernetické bezpečnosti

Nezávisle ověříme plnění externích nebo i interních standardů. Přezkoumáme, zda vaše organizace dodržuje pravidla, ke kterým se hlásí nebo které ji nařizuje legislativa. Pracujeme s historickými záznamy, případně se znalostmi pracovníků.

Ověření Threat intel databází

Tato analýza se zabývá prohledáním clear i dark webu, a to za účelem predikce možných útoků cílených přímo na Objednatele, případně odhalení úniku dat nebo obchodování s jeho identitami apod.

Jedná se o zcela nový přístup k proaktivní bezpečnosti s důrazem na reputaci. 

Konkrétní use-case se týkají například toho jestli:

  • byly (jsou) webové stránky č podobné domény objednatele používány pro phishing

  • vznikají podvodné mobilní aplikace, využívající jméno objednatele
  • jsou na dark web k dostání credentials uživatelů objednatele
  • zda se někdo na sociálních sítích vydává za konkrétní osobu zneužívající logo a jméno společnosti

Zde se jedná o novinku v portfoliu společnosti Bits4s.