Nechte si vyladit Flowmon!

Nechte si od nás vyladit Flowmon tak, že bude poskytovat přesnou ochranu IT Vaší společnosti 

Vyladěný Flowmon:

 • Detekuje a notifikuje, když se něco děje, či se k něčemu schyluje.
 • Umožňuje rychlé dohledávání minulých incidentů a hlášení.
 • Provozní problémy odhalí už v síti a neřeší jen IP adresy, ale konkrétní uživatele a aplikace.
 • Dokáže spustit automatické akce pro ochranu vaší sítě.

Jak naše ladění probíhá?

 1. Zhodnotíme aktuální stav vašeho instalovaného zařízení.
 2. Pochopíme kontext vaší organizace.
 3. Provedeme analýzu false positive nálezů.
 4. Odhalíme bílá místa v organizaci, kam Flowmon zatím nevidí.
 5. Předložíme Vám srozumitelné a pravděpodobné hypotézy o našich zjištěních.
 6. Na základě Vašich ano/ne dáme Flowmon do formy.
 7. Změny a nová nastavení vám srozumitelně odprezentujeme a zdokumentujeme.

O Bits4s

Jsme BITS4S s.r.o., česká znalostní společnost zabývající se kybernetickou bezpečností, sesterská firma Bits2b s.r.o., která se dlouhodobě věnuje datové analytice.

Máme mnohaleté zkušenosti z oblasti v IT a OT security a společné přesvědčení, že kybernetická bezpečnost by měla mít ve všech firmách vysokou prioritu, protože zabezpečení IT a OT rozhoduje o funkčnosti a odolnosti firmy.

Pro koho pracujeme?