Instalace a optimalizace

Evidencí a monitoringem máme vše podstatné pod kontrolou.

Vizuální Asset Management (CMDB)

Správné rozhodnutí předpokládá správné vstupní informace. Tyto informace nachystáme a doručíme v té nejlepší formě - vizuálně.

Tak, jak je v jiných oborech obvyklá evidence, inventura či pasportizace prostředí, tak i my pro Vás nabízíme efektivní způsob evidence a kontroly všech připojených aktiv do Vašeho informačního systému = Asset Management.

Dodáme Vám řešení, které umožňuje sbírat data z infrastruktury a vytvářet evidenci všech připojených a komunikujících zařízení. Aplikací principů datových integrací propojíme evidenci s Vašimi bezpečnostními systémy. Dovedeme Vás do informatiky 21. století, kde je automatizace standardem a kde je informatika řízena daty.

Log management

Bohatý zdroj bezpečnostních i provozních informací, na základě kterých bude Vaše prostředí fungovat jako na drátkách.

Log management = Proces a postup zpracování log záznamů, který zahrnuje sběr log záznamů z prostředí Unix, Windows a z bezpečnostních systémů pro zajištění shody s ČSN/ISO 27001:2013 o pořizování auditních záznamů, plnění EU regulatorních požadavků GDPR, Zákona o kybernetické bezpečnosti, a dalších zákonů ČR.

Dodáme Vám řešení, které umožňuje informace z log záznamů ukládat, třídit a prezentovat. Ale také pomůže dodržet nařízení GDPR a kybernetický zákon.

Bezpečnostní dohled (SIEM)

Nasazením SIEM sjednotíme roztříštěné nástroje pro kybernetickou bezpečnost.

SIEM = Nástroj pro proces zajišťující sběr, ukládání, korelaci a analyzování dějů a událostí ze všech možných vrstev IT infrastruktury a mnoha ICT zařízení.

Dodáme Vám řešení, kde Vám Bezpečnostní dohled umožní základ automatizované reakce na události a incidenty. Také Vám pomůže dodržet nařízení GDPR a požadavky kybernetického zákona.

Network Anomaly Detection

Nepřetržité monitorování datové sítě, vyhledávání neobvyklých událostí nebo analýza nepříznivých trendů.

Ovládáme nastavení a provoz několika typů nástrojů Network Anomaly Detection. Zaměřujeme se na přesnost detekce a pravdivost vyhodnocení (minimalizace výskytu False-Positive Alarm).

Dodáme Vám řešení umožňující poznat skutečné děje, problémové situace a bezpečnostní anomálie. Následně řešení umožňuje integraci s bezpečnostním dohledem a automatizovanou reakci na události a incidenty. Také Vám pomůže dodržet nařízení GDPR a požadavky kybernetického zákona.

Ladění bezpečnostních nástrojů

Tak jako automobily musí absolvovat pravidelné servisní prohlídky, tak i bezpečnostní systémy se musí pravidelně servisovat.

Naladíme vám správně vaše bezpečnostní systémy a rádi o ně budeme pravidelně pečovat, tak, aby byly neustále v té nejlepší kondici a v přesné detekční funkci. Nejednoho klienta jsme přesvědčili, že jeho bezpečnostní nástroj (SIEM, NetFlow monitoring, firewall,..) v našich rukou je překvapivě výborný a po naladění i přínosný

Proof of Concept

Buď máte jen názor nebo máte faktickou zkušenost.

Pokud vám nestačí jen jedna prezentace nabízených řešení, umožňujeme aplikaci vybraných řešení ve přímo ve vašem prostředí.

Získáte:

  • Vedení v základech Vašeho pilotního projektu.
  • Architekturní návrh finálního provedení.
  • Nákladovou a obchodní kalkulaci - licence, investiční a provozní náklady.
  • Prezentaci skutečně funkčního řešení.
  • Argumentaci pro Vaše vedení společnosti.

Jsme nakloněni případným experimentům, nebojte se nás zeptat.