Zabezpečení rolí

Pomůžeme Vám zajistit hladký chod společnosti

Hlavní výhody

  • Role je plněna osobou s týmem, který zajišťuje zastupitelnost, a to nejen v případě dovolené, nemoci apod., ale také v případě nutnosti okamžité reakce na incidenty či komunikace ze strany NUKIB (do 1 h).
  • Za 12 měsíců bude organizace plně v souladu s legislativními požadavky, což odpovídá stanovené přechodné době v ZoKB pro nové organizace (nelze garantovat zavedení všech technických opatření, nebudou-li finance).
  • Objednavatel má jasné výsledky v každém kvartále, a pokud se rozhodne službu ukončit, může Objednavatel jednoduše navázat na již kompletní výsledky dílčích kapitol v souladu s konkrétními paragrafy VoKB.
  • Objednavatel neplatí tápání, ale konkrétní kontrolovatelné výsledky.

Jaké role pro Vás můžeme aktuálně zajistit?

  • Manažer kybernetické bezpečnosti
  • Security/IT Architekt


Kontaktujte nás pro více informací a vytvoření nabídky na míru Vašim potřebám.