Obáváte se o bezpečí Vašeho webu?

Malé změny s velkým rozdílem - Webový aplikační firewall (WAF)

Jaké jsou přínosy služby cloudové WAF?

 • Na Vašem webu budou pouze zákazníci, nikoliv útočníci, roboti, web crawleři.
 • Ochrana před nekalými praktikami konkurence - automatizované stahování informací, cen a fotek
 • Odolnost proti útokům přetížením webu (DDOS).
 • Ochrana před neoprávněnou modifikací webu.
 • Ochrana před převzetím účtů Vašich zákazníků.
 • Marketingová data z Vašeho webu budou kvalitní a nezkreslená roboty.
 • Rapidní snížení reputačního a regulatorního rizika. 

Ochranu můžeme spustit kdykoliv i během probíhajícího útoku. Zabráníte tak větším škodám.  

Co k tomu potřebujeme od Vás? 

 1. Umožnění komunikace s Cloud WAF services
 2. IP adresu (adresy) Vašeho serveru
 3. Možnost nahrání SSL certifikátu
 4. Přesměrování DNS záznamu
 5. Součinnost při otestování