Greycortex

Věnujte se svému podnikání a překonejte nastávající turbulentní časy bez nepříjemností způsobených kybernetickými útoky či chybami. Bits4s Vám nabízí nasazení, nastavení a správu prémiového produktu Greycortex.

Jaké jsou výhody?

Věnujte se na 100% Vašemu businessu a starost o bezpečnost přenechte na těch, pro které je bezpečnost posláním. V rámci služby přinášíme zkušenosti, know-how a nástroje, jaké mohou být používány jak v enterprise segmentu, tak i pro malé a střední firmy.

Co služba obsahuje

 • Dlouholeté zkušenosti odborníků v kybernetické bezpečnosti
 • Pravidelné konzultace
 • Ad-hoc upozornění
 • Srozumitelné výstupy
 • Volitelně proaktivní dohled a obrana v rozsahu 5x8 až 24x7
 • Licenci pokročilého nástroje GreyCortex Mendel pro komplexní bezpečnostní analýzu sítě
 • Volitelně HW pro senzorický systém

Co služba neobsahuje?

 • Magické krabičky
 • Stovky stran reportů
 • Plané sliby
 • Hraběcí rady

Jakou součinnost potřebujeme od Vás? 

 • Konzultaci k architektuře IT infrastruktury
 • Nastavení span portu na společně zvoleném aktivním prvku či prvcích
 • Vytvoření read-only uživatele v AD (není nezbytné)
 • Kontakt na Vaší straně pro příjem varování a řízení reakce na možné incidenty.
 • Pravidelné setkání ohledně kontextu organizace a detekovaných událostí (2x měsíčně)

Díky tomuto bude služba plně aktivní do 3 dnů.

Stáhněte si informační leták:

O Bits4s

Jsme BITS4S s.r.o., česká znalostní společnost zabývající se kybernetickou bezpečností, sesterská firma Bits2b s.r.o., která se dlouhodobě věnuje datové analytice.

Máme mnohaleté zkušenosti z oblasti v IT a OT security a společné přesvědčení, že kybernetická bezpečnost by měla mít ve všech firmách vysokou prioritu, protože zabezpečení IT a OT rozhoduje o funkčnosti a odolnosti firmy.